Tour du lịch Hạ Long

 

DU LỊCH HÀ TIÊN CHÂU ĐỐC 2 NGÀY 2 ĐÊM

DU LỊCH HÀ TIÊN CHÂU ĐỐC 2 NGÀY 2 ĐÊM

Mã : 59284

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: TỐI THỨ 6 HÀNG TUẦN

1,200,000 đ

TOUR DU LỊCH MAI CHÂU 1 NGÀY

TOUR DU LỊCH MAI CHÂU 1 NGÀY

Mã : 22626

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

970,000 đ

TOUR DU LỊCH CAO BẰNG - PÁC BÓ - THÁC BẢN GIỐC - ĐỘNG NGƯỜM NGAO 3 NGÀY

TOUR DU LỊCH CAO BẰNG - PÁC BÓ - THÁC BẢN GIỐC - ĐỘNG NGƯỜM NGAO 3 NGÀY

Mã : 49572

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

2,800,000 đ

DU LỊCH MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA CHÍN 3 NGÀY 2 ĐÊM

DU LỊCH MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA CHÍN 3 NGÀY 2 ĐÊM

Mã : 24449

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

2,150,000 đ

TOUR DU LỊCH TAM CỐC - BÍCH ĐỘNG - THUNG NHAM

TOUR DU LỊCH TAM CỐC - BÍCH ĐỘNG - THUNG NHAM

Mã : 54658

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

1,150,000 đ

TOUR DU LỊCH HOA LƯ - TAM CỐC - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN 2 NGÀY 1 ĐÊM

TOUR DU LỊCH HOA LƯ - TAM CỐC - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN 2 NGÀY 1 ĐÊM

Mã : 44672

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

2,810,000 đ

THAM QUAN VỊNH HẠ LONG 1 NGÀY

THAM QUAN VỊNH HẠ LONG 1 NGÀY

Mã : 85439

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

1,260,000 đ

TOUR DU LỊCH VỊNH HẠ LONG - TUẦN CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM

TOUR DU LỊCH VỊNH HẠ LONG - TUẦN CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM

Mã : 15625

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

2,700,000 đ

DU LỊCH HẠ LONG - CÁT BÀ 2 NGÀY 1 ĐÊM (NGỦ KHÁCH SẠN)

DU LỊCH HẠ LONG - CÁT BÀ 2 NGÀY 1 ĐÊM (NGỦ KHÁCH SẠN)

Mã : 44263

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

3,260,000 đ

THAM QUAN VỊNH HẠ LONG TRÊN TÀU 2 NGÀY

THAM QUAN VỊNH HẠ LONG TRÊN TÀU 2 NGÀY

Mã : 24288

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

3,250,000 đ

DU LỊCH HẠ LONG - CÁT BÀ (1 ĐÊM NGỦ TÀU, 1 ĐÊM NGỦ KHÁCH SẠN)

DU LỊCH HẠ LONG - CÁT BÀ (1 ĐÊM NGỦ TÀU, 1 ĐÊM NGỦ KHÁCH SẠN)

Mã : 46971

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

4,300,000 đ

TOUR DU LỊCH HÀ NỘI - CÁT BÀ - TUẦN CHÂU 3 NGÀY 2 ĐÊM (1 ĐÊM KS CÁT BÀ, 1 ĐÊM KS TUẦN CHÂU)

TOUR DU LỊCH HÀ NỘI - CÁT BÀ - TUẦN CHÂU 3 NGÀY 2 ĐÊM (1 ĐÊM KS CÁT BÀ, 1 ĐÊM KS TUẦN CHÂU)

Mã : 87783

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

4,160,000 đ

TOUR DU LỊCH HẠ LONG - TUẦN CHÂU 3 NGÀY 2 ĐÊM (1 ĐÊM NGỦ TÀU + 1 ĐÊM NGỦ Ở TUẦN CHÂU)

TOUR DU LỊCH HẠ LONG - TUẦN CHÂU 3 NGÀY 2 ĐÊM (1 ĐÊM NGỦ TÀU + 1 ĐÊM NGỦ Ở TUẦN CHÂU)

Mã : 82948

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

5,000,000 đ

TOUR HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM (NGỦ TẠI KHÁCH SẠN HẠ LONG)

TOUR HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM (NGỦ TẠI KHÁCH SẠN HẠ LONG)

Mã : 79458

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

3,480,000 đ

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ 1 NGÀY

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ 1 NGÀY

Mã : 23718

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

1,250,000 đ

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ - VỊNH LAN HẠ - VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ 2 NGÀY 1 ĐÊM (NGỦ KHÁCH SẠN)

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ - VỊNH LAN HẠ - VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ 2 NGÀY 1 ĐÊM (NGỦ KHÁCH SẠN)

Mã : 11458

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

4,710,000 đ

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ - VỊNH LAN HẠ - LÀNG VIỆT HẢI 2 NGÀY 1 ĐÊM (NGỦ TÀU)

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ - VỊNH LAN HẠ - LÀNG VIỆT HẢI 2 NGÀY 1 ĐÊM (NGỦ TÀU)

Mã : 26423

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

6,530,000 đ

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ - VỊNH LAN HẠ - LÀNG VIỆT HẢI - VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ (1 ĐÊM NGỦ TÀU + 1 ĐÊM NGỦ KHÁCH SẠN)

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ - VỊNH LAN HẠ - LÀNG VIỆT HẢI - VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ (1 ĐÊM NGỦ TÀU + 1 ĐÊM NGỦ KHÁCH SẠN)

Mã : 72279

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

4,120,000 đ

11,730,000 đ

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ 3 NGÀY 2 ĐÊM (NGỦ KHÁCH SẠN)

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ 3 NGÀY 2 ĐÊM (NGỦ KHÁCH SẠN)

Mã : 23776

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

4,900,000 đ

BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – TẮM BÙN KHOÁNG GALINA

BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – TẮM BÙN KHOÁNG GALINA

Mã : 48595

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

690,000 đ

DU LỊCH VỊNH HẠ LONG - VỊNH BÁI TỬ LONG TRÊN TÀU SIGNATURE CRUISE 2 NGÀY 1 ĐÊM

DU LỊCH VỊNH HẠ LONG - VỊNH BÁI TỬ LONG TRÊN TÀU SIGNATURE CRUISE 2 NGÀY 1 ĐÊM

Mã : 33641

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

9,345,000 đ

TOUR DU LỊCH HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM TRÊN TÀU ROYAL WINGS

TOUR DU LỊCH HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM TRÊN TÀU ROYAL WINGS

Mã : 33445

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

9,450,000 đ

TOUR DU LỊCH HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM TRÊN TÀU ROYAL WINGS

TOUR DU LỊCH HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM TRÊN TÀU ROYAL WINGS

Mã : 44264

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

5,670,000 đ

TOUR DU LỊCH VỊNH HẠ LONG 1 NGÀY

TOUR DU LỊCH VỊNH HẠ LONG 1 NGÀY

Mã : 77845

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

1,190,000 đ

DU LỊCH VỊNH HẠ LONG TRÊN TÀU GOLDEN LOTUS CLASSIC 2 NGÀY 1 ĐÊM

DU LỊCH VỊNH HẠ LONG TRÊN TÀU GOLDEN LOTUS CLASSIC 2 NGÀY 1 ĐÊM

Mã : 67548

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

3,250,000 đ

TOUR KHÁM PHÁ VỊNH HẠ LONG - ĐẢO CÁT BÀ (1 ĐÊM NGỦ TÀU, 1 ĐÊM NGỦ KHÁCH SẠN)

TOUR KHÁM PHÁ VỊNH HẠ LONG - ĐẢO CÁT BÀ (1 ĐÊM NGỦ TÀU, 1 ĐÊM NGỦ KHÁCH SẠN)

Mã : 66131

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

4,290,000 đ

TOUR DU LỊCH VỊNH HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM TRÊN TÀU GOLDEN LOTUS CLASSIC

TOUR DU LỊCH VỊNH HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM TRÊN TÀU GOLDEN LOTUS CLASSIC

Mã : 63668

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

4,840,000 đ

THĂM VỊNH HẠ LONG 2 NGÀY TRÊN DU THUYỀN GOLDEN LOTUS GARDEN

THĂM VỊNH HẠ LONG 2 NGÀY TRÊN DU THUYỀN GOLDEN LOTUS GARDEN

Mã : 66339

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

3,600,000 đ

DU LỊCH HẠ LONG, CÁT BÀ 3 NGÀY 2 ĐÊM (NGỦ TÀU + KHÁCH SẠN CÁT BÀ)

DU LỊCH HẠ LONG, CÁT BÀ 3 NGÀY 2 ĐÊM (NGỦ TÀU + KHÁCH SẠN CÁT BÀ)

Mã : 16544

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

5,120,000 đ

TOUR HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM TRÊN TÀU GOLDEN LOTUS GARDEN

TOUR HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM TRÊN TÀU GOLDEN LOTUS GARDEN

Mã : 54461

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

5,340,000 đ

Chat Zalo
Chat Facebook
TƯ VẤN:0938147453