Tour du lịch Đà Nẵng

 

HÀNH TRÌNH DI SẢN   (ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA)

HÀNH TRÌNH DI SẢN (ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA)

Mã : 14499

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

3,750,000 đ

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - BÙN KHOÁNG NÓNG GALINA

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - BÙN KHOÁNG NÓNG GALINA

Mã : 25345

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

2,290,000 đ

DẤU ẤN MIỀN TRUNG

DẤU ẤN MIỀN TRUNG

Mã : 69963

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

2,850,000 đ

HÀNH TRÌNH DI SẢN  (BÀ NÀ NÚI CHÚA – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA)

HÀNH TRÌNH DI SẢN (BÀ NÀ NÚI CHÚA – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA)

Mã : 57315

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

2,950,000 đ

HÀNH TRÌNH DI SẢN  (ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA)

HÀNH TRÌNH DI SẢN (ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA)

Mã : 31852

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành: Hằng ngày

3,750,000 đ

DU LỊCH ĐÀ NẴNG BÀ NÀ NÚI CHÚA

DU LỊCH ĐÀ NẴNG BÀ NÀ NÚI CHÚA

Mã : 92422

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

990,000 đ

DU LỊCH CÙ LAO CHÀM

DU LỊCH CÙ LAO CHÀM

Mã : 53456

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

750,000 đ

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN - PHỐ CỔ HỘI AN

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN - PHỐ CỔ HỘI AN

Mã : 26467

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

850,000 đ

HẢI VÂN QUAN - VỊNH LĂNG CÔ

HẢI VÂN QUAN - VỊNH LĂNG CÔ

Mã : 21168

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

600,000 đ

CÔNG VIÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG THẦN TÀI

CÔNG VIÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG THẦN TÀI

Mã : 27272

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

790,000 đ

RỪNG DỪA BẢY MẪU - CÂU CÁ

RỪNG DỪA BẢY MẪU - CÂU CÁ

Mã : 54635

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

750,000 đ

ĐÀ NẴNG CITY TOUR

ĐÀ NẴNG CITY TOUR

Mã : 97274

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

590,000 đ

NGŨ HÀNH SƠN- HỘI AN

NGŨ HÀNH SƠN- HỘI AN

Mã : 31286

Phương tiện :

Khách sạn :

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hằng ngày

520,000 đ

Chat Zalo
Chat Facebook
TƯ VẤN:0938147453